back to top
30.7 C
Bangkok

“เอยูเอ” ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 65 ปรับกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้รอบด้านพร้อมรับ AEC

Must read

2017 03 17 11 19 52

“เอยูเอ” ฉลองความสำเร็จครบ 65 ปี ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งสถาบันสอนภาษาในไทยชูคอนเซป “จากวันวาน…วันนี้…ถึงวันหน้า  ก้าวไปด้วยกันกับเอยูเอ”งัดกลยุทธ์เด็ดปรับหลักสูตรตามความต้องการผู้เรียน ยกเครื่องหลักสูตรใหม่รับปี 2560 เพื่อการเรียนรู้อย่างรอบด้าน และได้ผล เน้นสี่ทักษะหลัก มั่นใจสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษคนไทยก้าวสู่สังคมประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายทิพยรักษ์ สุขุม ประธานกรรมการอำนวยการบริหารสถานสอนภาษาเอยูเอ กล่าวถึงวาระที่สถานสอนภาษาเอยูเอ ดำเนินงานครบรอบ 65 ปี ว่า “สถานสอนภาษาเอยูเอ ถือเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทย ที่คงดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน และยังถือเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น ครอบคลุมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน จึงทำให้นักเรียนที่จบคอร์สไปจากที่เอยูเอมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี”

หลักสูตรการสอนที่สถานสอนภาษาเอยูเอถือเป็นหลักสูตรที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์รอบด้านสูงสุด ด้วยการเสริมจุดอ่อนของคนไทยนั่นคือทักษะการฟัง และการพูด พร้อมเสริมความแข็งแรงในทักษะการอ่าน และการเขียน ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอย่างเต็มที่ โดยทางสถาบันเน้นการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และยังใช้ผู้สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Native Speaker)ที่ผ่านระบบการคัดเลือกของทางสถาบันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สอนมีศักยภาพที่พร้อม และมีคุณภาพแน่นอน

2017 03 17 11 19 38ดร.เมทินี พงษ์เวชผู้อำนวยการบริหารสถานสอนภาษาเอยูเอ เปิดเผยถึงหลักสูตรของทางสถาบันว่า“สถาบันของเรามีการออกแบบหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งจะดูตามช่วงวัย และความต้องการในการใช้งาน และเรายังรับออกแบบหลักสูตรเพื่อการอบรมเฉพาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเราดูแลครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา จัดหลักสูตรที่เหมาะสม และวัดประเมินผล แต่ในปี 2560 ทางสถาบันของเราได้จัดระบบหลักสูตร และปรับหลักสูตรใหม่ทั้งหมดให้เกิดความหลากหลาย และทันสมัยมากขึ้น ซึ่งทางเรามั่นใจว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนอย่างแน่นอน”

หลักสูตรใหม่ล่าสุดของสถานสอนภาษาเอยูเอแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรก็คือ U-Life U-careerและ U-Extra โดยหลักสูตร U-Life จะเน้นการพัฒนาทักษะทั้งสี่ด้านอย่างเข้มข้น เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน และนักเรียนนักศึกษา และในหลักสูตรนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะสำหรับเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษอีกด้วย ส่วน U-Career จะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่พอมีพื้นฐานมาบ้าง แต่ต้องการเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีหลักสูตรพิเศษเฉพาะการพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ และสาธารณสุข ส่วน U-Extra จะเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้งานในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

“นอกจากหลักสูตรที่เข้มข้น ตรงกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว อีกสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของสถานสอนภาษาเอยูเอนั่นคือบริการ และกิจกรรมที่นอกเหนือจากในห้องเรียน ที่จะช่วยฝึกทักษะผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้ง “English Clinic” บริการตอบปัญหา และแก้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่มีให้บริการฟรีในทุกสาขา และกิจกรรมพิเศษ “AUA Plus” ที่จะช่วยฝึกทักษะผู้เรียนผ่านการสัมมนา เวิร์คชอป และกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลร่วมกับเจ้าของภาษา เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่เพียงห้องเรียนเหมือนสถาบันอื่นๆ” ดร.เมทินีกล่าวเพิ่มเติม

2017 03 17 11 22 30แต่ทว่าในปัจจุบันสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยก็มีเปิดสอนมากขึ้นทุกปี แต่สถานสอนภาษาเอยูเอก็ยังสามารถยืนหยัดได้มากว่า 65 ปี คุณทิพยรักษ์ สุขุม ได้เปิดเผยถึงเคล็ดลับความสำเร็จของสถานสอนภาษาเอยูเอว่า “นอกจากการออกแบบหลักสูตรให้สามารถพัฒนาทักษะรอบด้าน เหมาะสมกับการใช้งานและช่วงอายุ ราคาที่ย่อมเยา รวมถึงกิจกรรมพิเศษของเราที่ถือเป็นจุดเด่นแล้ว เรายังปรับตัวให้ทันยุคสมัยมากขึ้น โดยการเปิดช่องทางในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมทางออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาพื้นฐานภาษาให้แข็งแรงขึ้น เพื่อการต่อยอดที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานสอนภาษาเอยูเอได้รับความไว้วางใจจากทั้งตัวบุคคล องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทำให้ปีที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันของเรามากกว่า 40,000 ราย ครอบคลุมทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน และคาดว่าในปี 2560 จะมีจำนวนผู้สมัครเรียนกับสถาบันของเรามากขึ้นอย่างแน่นอน”

นอกจากความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแล้ว การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจก็ถือเป็นประเด็นสำคัญโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ใกล้เข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นสื่อกลางหลัก ซึ่งทางสถานสอนภาษาเอยูเอเล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้เช่นเดียวกัน

ดร. สุวิทย์ ยอดมณี กรรมการอำนวยการบริหารสถานสอนภาษาเอยูเอ ได้กล่าวถึงการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนว่า “ทางสถาบันคำนึงถึงการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ทางเราจึงได้เปิดรับออกแบบหลักสูตร และอบรมพนักงานให้กับบริษัทต่างๆที่สนใจที่จะอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเริ่มช้าหรือเร็วก็สามารถเก่งได้ หากตั้งใจ เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันของเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันคนไทยให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สถานสอนภาษาเอยูเอ เปิดให้บริการ 15 สาขาทั่วประเทศ โดยในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 6 สาขาได้แก่ จามจุรีสแควร์ ศรีนครินทร์ หัวหมาก เมืองทองธานี ซีคอนบางแค และเอสพลานาดแคราย และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ระยอง พัทยา บางแสน อุดรธานี หาดใหญ่ สงขลา และนครปฐม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.auathailand.org

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article