back to top
32.5 C
Bangkok

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 61 เติบโต 9.15 %

Must read

IMG 7015 e1522994962867นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่าเบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีทั้งสิ้น 101,288.98 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.15 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 28,036.20 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 73,252.78 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 86

โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 15,161.94 ล้านบาท และ    (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 12,874.26 ล้านบาท

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่มีจำนวน 73,252.78 ล้านบาท มีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 86 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการประกันชีวิตตลอดมา รวมถึงบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อน หรือกลับภูมิลำเนา ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาในทุกปี พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน สมาคมจึงขอให้ประชาชนทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ร่วมกับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ หรือ ประกันภัย 10 บาท” เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคุ้มครอง 3 กรณี คือ 1) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท 2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และ 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท โดยจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561เบี้ยประกันสิ้น กุมภาพันธ์ 61

สมาคมจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการต่างๆ ให้การสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) มอบให้กับพนักงานและลูกค้า โดยผู้ประกอบการสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ.ไทยประกันชีวิต บจ.เอไอเอ และ บมจ.สหประกันชีวิต สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ด้วยการใช้บริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS บริษัท เทสโก้ เจเนรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ดาราเดลี่ จำกัด โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการเหล่านั้นกำหนด ซึ่งสามารถซื้อได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 และผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย และประกันภัย 10 บาท สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 0 2679 8080 ต่อ 531,532 หรือ Download ข้อมูลสถิติได้จาก www.tlaa.org/2012/statistics.php

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article