พม.จับมือมหาดไทยมอบหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียนเป็นของขวัญปีใหม่ 2563

0
1066

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยกระทรวงมหาดไทย
โดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบความสุขและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการส่งมอบหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ให้แก่พี่น้องชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 โดยมี นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการส่งมอบฯ และมีนายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ และดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมีโครงการบ้านเอื้ออาทรที่การเคหะแห่งชาติ
ต้องค้ำประกันกับสถาบันการเงินครบ 5 ปี จึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า รวมทั้งสิ้น 330 โครงการ 73,177 หน่วย โดยมีลูกค้าได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จำนวน 19,172 หน่วย สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่เขตบางขุนเทียนมี 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1 โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน (แสมดำ) มีหน่วยครบค้ำประกัน 5 ปี และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ทั้งสิ้น 5,988 หน่วย ซึ่งปัจจุบันได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 778 หน่วย

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้นัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียนให้กับลูกค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 100 หน่วย ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ได้จัดพิธีส่งมอบ – รับมอบหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการมอบความสุขในความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ทั้งยังเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ส่งท้ายปี 2562 ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรพื้นที่เขตบางขุนเทียน

สำหรับลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่เขตบางขุนเทียนที่ยังอยู่ระหว่างการรอหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) รวมถึงรอนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มเติม การเคหะแห่งชาติมิได้นิ่งนอนใจ และได้เร่งบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด การเคหะแห่งชาติขอเชิญชวนให้ลูกค้าที่ซื้อโครงการของการเคหะแห่งชาติ รีบไปโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้ทันกับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมาตรการพิเศษของทางรัฐบาลที่จะมาช่วยลดภาระ และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์เหลือเพียง 0.01 % จากเดิม   2 % และลดค่าจดทะเบียนจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01 % จากเดิม 1% สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และการจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จะต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน ซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ไปจนถึง 24 ธันวาคม 2563