back to top
32.4 C
Bangkok

ทีเอ็มบีเสริมความแข็งแกร่งให้ บลจ. ทหารไทย เพื่อให้ลูกค้า “ได้มากกว่า” กับผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก อีสท์สปริง ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของเอเชีย พันธมิตรรายใหม่

Must read

ทีเอ็มบีเสริมความแข็งแกร่งให้ บลจ. ทหารไทย เพื่อให้ลูกค้า “ได้มากกว่า” 2ทีเอ็มบีจับมือกับ “อีสท์สปริง” ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งอยู่ในเครือพรูเดนเชียล ในการยกระดับการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทหารไทย จำกัด เพื่อให้ลูกค้า “ได้มากกว่า” จากบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนระดับโลกของอีสท์สปริง ซึ่งจะเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร โดยจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 65% ใน บลจ. ทหารไทย ร่วมกับทีเอ็มบีซึ่งจะถือหุ้น 35% จากเดิมซึ่งถืออยู่ 100% ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า “ทีเอ็มบีเล็งเห็นว่า การจับมือเป็นพันธมิตรกับอีสท์สปริงจะส่งผลดีต่อลูกค้าของ บลจ. ทหารไทย และทีเอ็มบี โดยรวม เนื่องจากอีสท์สปริงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ในระดับโลกในหลายมิติของการลงทุน มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 188 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้บริการทั้งลูกค้าสถาบันและลูกค้าบุคคล จากสำนักงาน 10 แห่งในเอเชีย และยังมีสำนักงานที่ลักเซมเบิร์ก ลอนดอน และชิคาโก ซึ่งให้บริการลูกค้าในระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งทีเอ็มบีเชื่อมั่นว่า อีสท์สปริงจะนำความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาเสริมศักยภาพของ บลจ. ทหารไทย และนอกจากนี้ การเข้ามาเป็นพันธมิตรของอีสท์สปริง ยังเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การให้บริการด้านกองทุนรวมแบบ ‘TMB Open Architecture’ โดยให้ลูกค้าได้มีโอกาสมากขึ้นในการได้รับบริการทางด้านการลงทุนในระดับโลก รวมถึงการเข้าถึงกองทุนรวมชั้นนำจากต่างประเทศที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้า ‘ได้มากกว่า’ จากการใช้บริการของเรา ซึ่ง ‘TMB Open Architecture’ ดำเนินการมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นกลยุทธ์การให้บริการที่ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จากการเปิดกว้างทางเลือกในการลงทุนเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า จากผลิตภัณฑ์กองทุนรวมคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม

ทีเอ็มบี เป็นแกนหลักในการร่วมก่อตั้ง บลจ. ทหารไทย เมื่อปี 2539 โดยในปัจจุบัน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท และในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บลจ. ทหารไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึง 26%

 

นายปิติกล่าวด้วยว่า บลจ. ทหารไทย จะยังคงบริหารงานโดยผู้บริหารชุดเดิมซึ่งมี ดร.สมจินต์ ศรไพศาล เป็นกรรมการผู้จัดการ ต่อไป อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากอีสท์สปริง เข้ามาช่วยเติมเต็มศักยภาพ โดยกองทุนรวมของ บลจ. ทหารไทยที่ลูกค้าถืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์และโอกาสสร้างผลตอบแทนมากขึ้นจากความเชี่ยวชาญของอีสท์สปริงซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งให้ บลจ. ทหารไทย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ความชำนาญและเครือข่ายที่มีอยู่ในระดับโลก

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article