คปภ.เร่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัย

Must read

เลขาธิการ คปภ. สั่งการผู้ช่วยเลขาธิการฯลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เยียวยาปัญหาประกันภัยจนได้ข้อยุติ บริษัทยอมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนายทะเบียนแล้ว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์พี่น้องประชาชนด้านประกันภัย และได้ขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และรวดเร็ว อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของระบบประกันภัยไทย ทั้งนี้ จากกรณีผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ.ว่าได้ทำสัญญาประกันชีวิต จำนวน 2 ฉบับ เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 90/20 และกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ 20/20 ซึ่งบริษัทคำนวณและจ่ายเงินปันผลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในกรมธรรม์จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. ซึ่งสำนักงาน คปภ. โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับแบบกรมธรรม์ 20/20 และให้ปรับปรุงการคำนวณการจ่ายเงินปันผลสำหรับแบบกรมธรรม์ 90/20 โดยแบบกรมธรรม์ 20/20 บริษัทดำเนินการตามความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนแบบกรมธรรม์ 90/20 บริษัทยังมิได้ดำเนินการปรับปรุงการคำนวณให้สอดคล้องตามเงื่อนไขกรมธรรม์ นายทะเบียนจึงได้มีคำวินิจฉัยให้บริษัทปรับปรุงวิธีการคำนวณเงินปันผลให้แก่ ผู้เอาประกันภัย ต่อมามีการเสนอข่าวว่าบริษัทประกันภัยอาจไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนายทะเบียน ทำให้ผู้เอาประกันภัยอาจต้องไปเรียกร้องสิทธิโดยนำคดีไปฟ้องต่อศาลเองนั้น

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว เลขาธิการ คปภ.ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมจากการประกันภัย โดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เลขาธิการ คปภ. ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค พร้อมด้วยนายชาตรี เขมะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ ณ จังหวัดลำปาง โดยได้นัดหมายกับฝ่ายผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย ประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดลำปาง

โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ได้อธิบายให้คู่กรณีเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับตลอดจนสาระสำคัญของคำวินิจฉัยนายทะเบียนในกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการประชุมทำให้เกิดความเข้าใจและได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยบริษัทประกันภัย

ตกลงที่จะปรับปรุงการคำนวณเงินปันผลให้สอดคล้องตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน และได้มีการบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานลงนามโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และมีผู้ช่วยเลขาธิการทั้งสองคนลงนามเป็นพยานด้วย ซึ่งผู้เอาประกันภัยพอใจ จึงขอยุติเรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน คปภ.

       “เรื่องนี้นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำนักงาน คปภ. เข้าไปช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยอย่างใกล้ชิด และคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ให้ความร่วมมืออย่างดีจนทำให้ข้อพิพาทยุติลงด้วยความเรียบร้อย จึงอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าหากท่านเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านประกันภัย สำนักงาน คปภ. พร้อมจะดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่  มีปัญหาด้านประกันภัย ติดต่อสายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article