คปภ. จัดเต็ม..! ให้ประชาชนอุ่นใจต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

Must read

คลอดกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ เวอร์ชั่นพิเศษสุดๆ เพิ่มค่ารักษาพยาบาล5,000 บาท
“ไม่ตาย” ก็ได้รับความคุ้มครอง จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 222 บาท เริ่มขายแล้ว ตั้งแต่   15 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 เท่านั้น

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 3,447 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 442 ราย และบาดเจ็บ 3,656 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลต่างๆ เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถใช้ถนน เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนจึงอยากให้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าแก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญ และหันมาใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง โดยหนึ่งในแนวทางนั้นคือการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นแบบพิเศษสุดๆ เรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส” หรือ ประกันภัย 222 ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ หรือ ประกันภัย 100 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในวงกว้างโดยในปี 2559 มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 104,271 ฉบับ คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 9,232,980 บาท  

สำหรับประกันภัย 222 นั้นจะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ (มือหรือเท้าหรือสายตา) หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้ความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีการถูกฆาตกรรมลอบ ทำร้ายร่างกาย และ/หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้ความคุ้มครอง 50,000 บาท และผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 5,000 บาท (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย จะไม่ได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์) และผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การฝังเข็ม ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 222 บาทต่อปี

 

ทั้งนี้ ประกันภัย 222 เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยราคาถูก เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ โดยมีอายุการคุ้มครอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์ สามารถซื้อได้ง่ายโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวและเงินค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 222 บาท ผู้ซื้อจะได้รับใบรับรองการประกันภัยพร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยผู้ซื้อประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หากซื้อเกิน ผู้รับประกันภัยรายหลังจะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 เพียง 45 วันเท่านั้น ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 18 บริษัท ได้แก่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย บมจ. ฟีนิกส์ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ. เจนเนอราลี่ประกันภัย บมจ. มิตรแท้ประกันภัย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ. เมืองไทยประกันภัย บมจ. ทิพยประกันภัย บมจ. วิริยะประกันภัย บมจ. ธนชาติประกันภัย บมจ. สยามซิตี้ประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. สินมั่นคงประกันภัย บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 บมจ.ประกันคุ้มภัย บมจ. อินทรประกันภัย บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. แอกซ่าประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต 4 บริษัท ได้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต บจ. เอไอเอ และ บมจ. สหประกันชีวิต โดยผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย ตัวแทนประกันวินาศภัย  ตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัยรายย่อย นายหน้าประกันภัย  เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่อยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส  โบรคเกอร์ ประกันภัย ในห้างเทสโก้โลตัส บจ.ไปรษณีย์ไทย และธนาคารออมสิน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ www.oic.or.th

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article