คปภ. คลอดกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ รองรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท ถูกที่สุดในโลก

0
2842

จับมือผู้ประกอบการหลายแห่งจัดงานเปิดตัว ใหญ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยย้อนรอยละคร บุพเพสันนิวาส ดีเดย์ 1 เมษายนนี้

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ในปี 2559-2560 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) หรือ ประกันภัย 100 และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัย 222 เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงในช่วงเทศกาลต่างๆ ทั้งเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ แต่จากข้อมูลสถิติการรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในปี 2560 มีกรมธรรม์ประกันภัย 100 จำนวน 63,069 ฉบับ และกรมธรรม์ประกันภัย 222 เพียงจำนวน 14,006 ฉบับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงประกันภัยรายย่อยยังไม่มากเท่าที่ควร

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยมากขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการด้านการประกันภัยของประชาชน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาตามประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เลขาธิการ คปภ. จึงนำแนวคิดจากกรณีกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีเบี้ยประกันภัยไม่แพง เนื่องจากคุ้มครองในช่วงระยะเวลาสั้น มาต่อยอดพัฒนาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท คุ้มครองเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน จนล่าสุดได้ออกคำสั่งนายทะเบียนให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท จะให้ความคุ้มครองคล้ายกับประกันภัย 100 และประกันภัย 200 โดยคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท โดยประกันภัย 10 บาท ได้มีการปรับปรุงในส่วนอายุของผู้เอาประกันภัยซึ่งได้มีการขยายอายุของผู้เอาประกันภัยจาก 20-60 ปี เป็น 20-70 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าระบบประกันภัยได้มากขึ้น

เพื่อแนะนำกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดงานเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน คปภ. โดยมีธีมงานย้อนยุคด้วยการแต่งกายชุดไทยประยุกต์ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพื่อเป็นการเชิดชูขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆ และมีดาราดังจากละคร “บุพเพสันนิวาส”เข้าร่วมงาน คือ ก็อต-จิรายุ ตันตระกูล ที่แสดงเป็น “หลวงสรศักดิ์” และ ปรางค์-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล ที่แสดงเป็น “จันทร์วาด” มาร่วมเปิดตัวและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจการบริหารความเสี่ยงโดยระบบประกันภัย ในการนี้สำนักงาน คปภ. ได้ผนึกกำลังร่วมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนให้การสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท เพื่อมอบเป็นของสมนาคุณในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับลูกค้า ผู้ใช้บริการสินค้า หรือลูกจ้างขององค์กร ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก PTT Blue Card ที่เติมน้ำมันในปั๊ม ปตท. และลงทะเบียนภายใน 1 – 30 เมษายน 2561) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ เอไอเอส) บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด  (มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการ) บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่เคาน์เตอร์ Tesco Financial Service บริการด้านการเงินและโบรคเกอร์ ประกันภัย ที่ห้างเทสโก้ โลตัส 200 สาขาทั่วประเทศ) รวมถึงบริษัท ดาราเดลี่ จำกัด (มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่)

“การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ หรือ ประกันภัย 10 บาท ครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่นำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีราคาถูกที่สุดในโลกมาเชื่อมโยงกับสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการเพื่อเป็นการนำระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงภัยให้กับประชาชน โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ และนำไปมอบให้ประชาชนที่ซื้อสินค้าอุปโภคหรือบริการตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการและแต่ละรายจะกำหนด โดยจะไม่มีการบวกค่าเบี้ยประกันภัยเข้าไปในราคาสินค้าหรือการให้บริการของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด”

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท ได้ด้วยการไปใช้บริการของผู้ประกอบการข้างต้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการเหล่านั้นกำหนด นอกจากนี้ ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ให้การสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยมอบกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีของท่านที่มีต่อพนักงานหรือลูกค้า และเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคม โดยการนำระบบประกันภัยมาให้ความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาวที่จะถึงนี้ ซึ่งสามารถซื้อได้โดยตรงที่บริษัทประกันภัย ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต 4 บริษัท คือ บมจ. ไทยประกันชีวิต บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และ บจ.เอไอเอ และบริษัทประกันวินาศภัย 10 บริษัท คือ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ. ซิกน่าประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.เจนเนอราลี่ประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.เอเชียประกันภัย บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย และบมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย  โดยสามารถซื้อได้ในระหว่างวันที่  1 – 30 เมษายน 2561 สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องกรณีประกันภัยกลุ่ม ซึ่งหากได้ผลก็จะขยายโครงการให้ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป

“สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ควรขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท เมาไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมสภาพร่างกายและตรวจสภาพรถให้พร้อม และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญก่อนการเดินทาง ขอให้ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยและวันหมดอายุของการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ด้วย แม้ว่าการทำประกันภัยไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัย หากเกิดอุบัติเหตุแล้ว การประกันภัยสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย และประกันภัย 10 บาท สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

Advertisement
Previous articleเอไอเอ ผนึก โรงพยาบาลชั้นนำ อย่างต่อเนื่อง เน้นส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าประกันสุขภาพ
Next articleสศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.66