กลุ่มบริษัทเอไอเอรายงานผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตร้อยละ 28 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 พร้อมเงินปันผลประจำปีเพิ่มร้อยละ 17 มูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงานมากกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก

Must read

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทเอไอเอ (รหัสหลักทรัพย์: 1299) มีความยินดีที่จะประกาศผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมของปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก ซึ่งจุดเด่นของผลการดำเนินงานจะรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

การเติบโตที่ยอดเยี่ยมของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB)

 • มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ขยายตัวร้อยละ 28 หรือเท่ากับ 3,512 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • เบี้ยประกันภัยใหม่รับปีแรก (ANP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เป็น 6,092 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB margin) เพิ่มขึ้น 4.1 จุด คิดเป็นร้อยละ 56.8
 • อัตรากำไรของมูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยธุรกิจใหม่ (PVNBP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากร้อยละ 9 ในปี 2559

ผลกำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

 • มีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS 4,647 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16
 • มูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (EV operating profit) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 หรือเท่ากับ 6,997 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่เกี่ยวกับมูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ROEV) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6

มีสถานะเงินสดหมุนเวียนที่แข็งแกร่งและมีเงินทุนที่มั่นคง

 • มูลค่าหุ้นตามมูลค่าธุรกิจ (EV Equity) เท่ากับ 51.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าธุรกิจเท่ากับ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • มีเงินสดสำรองสำหรับใช้จ่ายเป็นมูลค่า 4,527 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13
 • มีเงินสดหมุนเวียนส่วนเกิน (Free surplus) รวม 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • มีเงินโอนจากต่างประเทศสุทธิ (Net remittances) 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • อัตราส่วนของการดำรงเงินกองทุน (Solvency ratio) ตามพระราชบัญญัติบริษัทประกันชีวิตฮ่องกงของ เอไอเอ มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 443

เงินปันผลจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 • เงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 74.38 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น
 • เงินปันผลรวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 00 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 17

มร. อึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า

กลุ่มบริษัทเอไอเอ มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมมากด้วยอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงสองหลัก โดยมีมูลค่าธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28  เป็น 3,512 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ เรายังมีกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS และเงินสดหมุนเวียนส่วนเกินเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้เป็นผลโดยตรงจากขนาด คุณภาพ และการเปิดกว้างของธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอไอเอ ที่ดำเนินอยู่ทั่วภูมิภาค รวมไปถึงการนำเอากลยุทธ์มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ

 นอกจากนี้ จากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของเงินปันผลประจำปีที่สูงถึงร้อยละ 17 ในปี 2560 ยังแสดงถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัท เอไอเอ และความมั่นใจที่มีต่อกลุ่มบริษัทเอไอเอ ด้วย

กลุ่มบริษัทเอไอเอ ดำเนินธุรกิจในเอเชียมาเกือบหนึ่งศตวรรษ โดยดำเนินธุรกิจอยู่ในหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและมีความน่าดึงดูดของอุตสาหกรรมประกันชีวิตมากที่สุดในโลก ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในเอเชีย เราดำเนินกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจจากโอกาสที่เกิดขึ้น ทั้งจากระบบทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โครงสร้างประชากร และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละตลาด ซึ่งด้วยช่องทางการบริการที่เข้าถึงลูกค้าที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม บวกกับแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ และบุคลากรที่มีศักยภาพของเรา ส่งผลให้เอไอเอเป็นบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความมั่งคงทางด้านการเงิน

 เรายังคงมุ่งให้ความสำคัญกับการใช้กลยุทธ์หลักในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน และสร้างความแตกต่างให้กับอนาคตของเอไอเอ ผมมั่นใจในทีมงานของเราที่จะสามารถสร้างการเติบโตพร้อมกับผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งสามารถช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงช่วยลูกค้าวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงขึ้นด้วย

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทเอไอเอ (รหัสหลักทรัพย์: 1299) มีความยินดีที่จะประกาศผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมของปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก ซึ่งจุดเด่นของผลการดำเนินงานจะรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

การเติบโตที่ยอดเยี่ยมของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB)

 • มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ขยายตัวร้อยละ 28 หรือเท่ากับ 3,512 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • เบี้ยประกันภัยใหม่รับปีแรก (ANP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เป็น 6,092 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB margin) เพิ่มขึ้น 4.1 จุด คิดเป็นร้อยละ 56.8
 • อัตรากำไรของมูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยธุรกิจใหม่ (PVNBP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากร้อยละ 9 ในปี 2559

ผลกำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

 • มีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS 4,647 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16
 • มูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (EV operating profit) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 หรือเท่ากับ 6,997 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่เกี่ยวกับมูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ROEV) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6

มีสถานะเงินสดหมุนเวียนที่แข็งแกร่งและมีเงินทุนที่มั่นคง

 • มูลค่าหุ้นตามมูลค่าธุรกิจ (EV Equity) เท่ากับ 51.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าธุรกิจเท่ากับ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • มีเงินสดสำรองสำหรับใช้จ่ายเป็นมูลค่า 4,527 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13
 • มีเงินสดหมุนเวียนส่วนเกิน (Free surplus) รวม 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • มีเงินโอนจากต่างประเทศสุทธิ (Net remittances) 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • อัตราส่วนของการดำรงเงินกองทุน (Solvency ratio) ตามพระราชบัญญัติบริษัทประกันชีวิตฮ่องกงของ เอไอเอ มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 443

เงินปันผลจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 • เงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 74.38 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น
 • เงินปันผลรวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 00 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 17

มร. อึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า

กลุ่มบริษัทเอไอเอ มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมมากด้วยอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงสองหลัก โดยมีมูลค่าธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28  เป็น 3,512 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ เรายังมีกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS และเงินสดหมุนเวียนส่วนเกินเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้เป็นผลโดยตรงจากขนาด คุณภาพ และการเปิดกว้างของธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอไอเอ ที่ดำเนินอยู่ทั่วภูมิภาค รวมไปถึงการนำเอากลยุทธ์มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ

 นอกจากนี้ จากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของเงินปันผลประจำปีที่สูงถึงร้อยละ 17 ในปี 2560 ยังแสดงถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัท เอไอเอ และความมั่นใจที่มีต่อกลุ่มบริษัทเอไอเอ ด้วย

กลุ่มบริษัทเอไอเอ ดำเนินธุรกิจในเอเชียมาเกือบหนึ่งศตวรรษ โดยดำเนินธุรกิจอยู่ในหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและมีความน่าดึงดูดของอุตสาหกรรมประกันชีวิตมากที่สุดในโลก ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในเอเชีย เราดำเนินกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจจากโอกาสที่เกิดขึ้น ทั้งจากระบบทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โครงสร้างประชากร และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละตลาด ซึ่งด้วยช่องทางการบริการที่เข้าถึงลูกค้าที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม บวกกับแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ และบุคลากรที่มีศักยภาพของเรา ส่งผลให้เอไอเอเป็นบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความมั่งคงทางด้านการเงิน

 เรายังคงมุ่งให้ความสำคัญกับการใช้กลยุทธ์หลักในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน และสร้างความแตกต่างให้กับอนาคตของเอไอเอ ผมมั่นใจในทีมงานของเราที่จะสามารถสร้างการเติบโตพร้อมกับผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งสามารถช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงช่วยลูกค้าวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงขึ้นด้วย

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article