กรมการขนส่งทางบกจัดทำระบบรถรับส่งนักเรียนต้นแบบ เน้นสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอัตราอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

Must read

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เเละรักษาราชการแทนรองอธิบดี ฝ่ายปฎิบัติการกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงการจัดทำโครงการรถรับส่งนักเรียนต้นแบบนี้ว่าทางกรมการขนส่ง ทางบกเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับส่งนักเรียนโดยไม่ได้มาตรฐานจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่พบการเกิด อุบัติเหตุสูงที่สุดของไทยโดยโมเดลต้นแบบดังกล่าวเรียกว่า “กาญจนบุรีโมเดล” ซึ่งเป็นการประสาน ความร่วมมือกันของหลายฝ่าย เริ่มตั้งแต่ในส่วนของโรงเรียนต่างที่เข้าร่วมโครงการ  รถโดยสารที่เข้ามารับหน้าที่เป็นรถรับส่ง นักเรียน รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นให้ทำงานประสานกัน เป็นอย่างระบบคือ มีการตรวจสอบสภาพ รถทั้งในแง่ของความพร้อม จำนวนที่นั่ง และประสิทธิภาพของคนขับรถ เน้นย้ำไม่ให้มีการยืนหรือห้อยโหนออกมาจากตัวรถ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ยังให้ทางโรงเรียน และผู้ปกครองประสานความร่วมมือกันในการจัดทำรายชื่อนักเรียนที่โดยสารรถรับส่ง เพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้ และป้องกันการลืมเด็ก ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เชื่อว่าแม้ระบบดังกล่าวจะไม่เทียบเท่าระบบรถโรงเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณของนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ แต่จะสามารถสร้างให้เกิดเป็นโมเดลที่ปลอดภัยได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ยังมีการประสานหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น ให้คอยตรวจสอบระบบ ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่จัดทำไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าในระยะเวลาอันสั้นจะสามารถเห็นผล ในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และจะทำการต่อยอดระบบต้นแบบดังกล่าวไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางของเด็กนักเรียนทั่วทั้งประเทศได้ในอนาคต

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article