back to top
29.5 C
Bangkok

TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม

Must read

     NaKorn Prathom Hospital 04
       นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท และนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาค เครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 3 ล้านบาท และบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษ โครงการศูนย์หัวใจ จำนวน 3 ล้านบาท
 
     เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณกุศลให้กับประชาชนผู้เจ็บป่วยและช่วยบรรเทาการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article