back to top
32.5 C
Bangkok

TTW พัฒนาคน พัฒนาชาติ มอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี

Must read

01_มอบทุนฯ_resize

บมจ.ทีทีดับบลิว ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ส่งจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่    สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง โดยมีคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว (แถวบน ที่ 5 จากขวา) เป็นผู้กล่าวรายงานต่อพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (แถวบน ที่ 6 จากขวา) ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รวมถึงผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเข้าร่วมงาน

        พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าวว่า “เรื่องของการศึกษานั้น รัฐบาลได้ปรับมาตรการ และมีการส่งเสริมในหลายๆ ประเด็น ของแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงผู้สูงวัยที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาในสิ่งที่ตนเองถนัด เพื่อที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุกระดับชั้น และทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา มีความตั้งใจในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน หลักสูตร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ทางรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ และจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ปกครองให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง”  
 

       02_มอบทุน_resize
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมนี้ว่า “การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ TTW จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาฯ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยสำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลการเรียนในระดับ 3.0 ขึ้นไป ทั้งหมด 17 โรงเรียนในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ (สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต) โดยแบ่งออกเป็นโรงเรียนละ 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวม 170 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,000 บาท ซึ่งการทำกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ไม่ได้ทำตามกระแสนิยมแล้วจบไป แต่เราคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสิ่งแวดล้อม และนี่คือ CSR ในแบบที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่อง”
- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article