TIP มอบน้ำดื่มทิพยให้ รพ.สมุทรปราการ

0
28
คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รก.ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด  (มหาชน)  มอบน้ำดื่มทิพย จำนวน  5,000  ขวด  ให้กับ นายประดิษฐ์  เพ็ชรชาลี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เพื่อนำไปมอบให้แพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ และประชาชนทีมารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ