OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต รับรางวัล Call Center ดีเด่น จาก สคบ.เป็นปีที่ 3 ตอกย้ำ Customer Centric ให้บริการด้วยหัวใจ

0
1110

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ในโอกาสที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ระดับดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ ตระหนักในการดูแลเอาใจใส่ให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยหัวใจ และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เสมอมา  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Advertisement
Previous articleงานวันปกรณ์ ๖๑ พิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
Next articleไทยพาณิชย์ จับมือ Thomson Reuters ติดอาวุธให้ลูกค้ารายย่อยด้วยข้อมูลเชิงลึก ครบทุกมิติด้านการลงทุนจากทุกมุมโลก ต่อยอดบริหารความมั่งคั่งเทียบเท่าระดับมืออาชีพ