back to top
32.5 C
Bangkok

EGA จับมือ NIA จัดการประกวด MEGA 2017 หนุนสตาร์ทอัพไทยใช้ข้อมูลภาครัฐสร้างแอปบริการประชาชน

Must read

PIC MEGA2017

นายไชยเจริญ อติแพทย์ (คนกลาง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  และ ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ (คนที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดงาน MEGA 2017 : Mobile Enterprise
dGovernment Award 2017 งานแข่งขันพัฒนาโมบายโซลูชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบกว่า 20 ล้านบาท โดยเปิดการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักศึกษา และประเภทผู้ประกอบการ พร้อมผลักดัน Startup ด้วยฐานข้อมูลภาครัฐ  ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ mega.ega.or.th

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article