โฮมโปร ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 อนุมัติจ่ายปันผลอีกหุ้นละ 0.15 บาท รวมทั้งปี 0.27 บาทต่อหุ้น

0
4076

นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกรรมการ และผู้บริหาร จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวาระต่าง ๆ พร้อมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลครึ่งปีหลัง 59 อีกอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,972.70  ล้านบาท คิดรวมเป็นปันผลทั้งปี 59 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,550.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 85.64 % ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะการ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.