แม็คกรุ๊ป ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

0
1173

       

        คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่ จากขวา) คุณสุณี เสรีภาณุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ จากขวา) คุณวิรัช เสรีภาณุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต (ที่ จากขวา) คุณสมชัย อภิวัฒนพร (ที่ จากซ้าย) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ที่ จากขวา) คุณศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ กรรมการอิสระ (ที่ จากขวา) คุณชนัญญาลักษณ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ (ที่จากซ้าย) คุณสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ (ที่ จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์     ซึ่งในครั้งนี้ได้แต่งกายมาในชุดแบรนด์น้องใหม่ U-P (ยูพี) ที่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าออกกำลังกายแต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้ในลุค Sport Casualเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อรายงาน  ผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงแผนธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต พร้อมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.