back to top
32.5 C
Bangkok

แบรนด์โอชา เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มผู้หญิงกับเด็กที่ด้อยโอกาสของ “มูลนิธิบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง” วอนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค

Must read

นางสาวมัจจติกา อภิภัทรโชติกุล ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้แก่ บริษัท พี วาย ฟู้ด จำกัด หรือแบรนด์โอชา เล็งเห็นความเดือดร้อนและความต้องการความช่วยเหลือหลายด้านของมูลนิธิ “บ้านพักฉุกเฉิน” ภายใต้องค์อุปภัมถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีนโยบายช่วยเหลือในกลุ่มผู้หญิงกับเด็กด้อยโอกาสที่โดนกระทำรุนแรง ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อมและติดเชื้อเอดส์จากสามี ปัจจุบันมีผู้หญิงกับเด็กเล็กอยู่ภายใต้ความช่วยเหลือร่วม 80 กว่าราย

เด็กๆทานอาหารความเดือดร้อนตอนนี้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือ บ้านพักที่มีสภาพผุพังเนื่องจากอาคารพักอาศัยของผู้เดือดร้อนเป็นไม้โดนปลวกกิน จึงต้องค่อยๆ ซ่อมแซมหากไม่ซ่อมแซมอาคารเหล่านี้จะทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้เดือดร้อน  จึงต้องการให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็น หรือสามารถเดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นเหมือนแบรนด์โอชา ซึ่งนำไส้กรอก ผลิตภัณฑ์หมูหยอง-ไก่หยองในเครือ ทำเป็นเมนูพายแสนอร่อยให้เด็กๆ และผู้หญิงที่ด้อยโอกาสได้รับ รวมถึงนำสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า ของใช้ เป็นต้น

โดยมีคุณสมจิตร วงศ์อนันต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาคของมูลนิธิบ้านพักฉุกเฉิน กล่าวเสริมว่า “ สภาพอาคารพักอาศัยของผู้เดือดร้อนเก่า ผุพัง ด้วยปลวก  สภาพโดยรวมเสื่อมโทรม และไม่ปลอดภัยนัก จึงต้องการผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างห้องพัก เนื่องจากผู้เดือดร้อนมีทั้งกลุ่มคนท้อง เด็กเล็กที่ติดแม่ คนติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการบริจาคและหันมาใส่ใจกลุ่มปัญหาของผู้หญิงและเด็กบ้าง ขณะนี้บ้านพักฉุกเฉิน เงียบเหงา ไม่ค่อยมีใครมาบริจาคนัก จึงวอนผู้มีจิตศรัทธา ใส่ใจปัญหาผู้หญิงกับเด็กของมูลนิธิบ้านพักฉุกเฉิน เป็นอีกหนึ่งมูลนิธิที่ฟูมฟักร่างกายและจิตใจก่อนจะคืนสู่สังคมต่อไป สอบถามได้นักสังคมสงเคราะห์  24 ชม. เบอร์โทร 02-929-2222 หรือ สังคมออนไลน์ FB : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article