back to top
32.5 C
Bangkok

เคทีซีรวมน้ำใจผู้ใจบุญ ส่งมอบหนังสือให้แก่ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เข้าเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ

Must read

KTC

นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล (ขวา) ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และนางกัญจน์รัชต์ แก้วจันทร์ (กลางขวา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง รับมอบนิตยสารและหนังสือซึ่งสำนักพิมพ์ ดี เอ็ม จี (DMG) ผู้บริหาร พนักงานเคทีซี และสื่อมวลชน และที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อนำไปกระจายเข้าห้องสมุด “พร้อมปัญญา” ในทัณฑสถานทั่วประเทศไทย กว่า 147 แห่ง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยมีนางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ-ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เมื่อเร็วๆ นี้

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นห้องสมุดเฉพาะมีภารกิจในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สนับสนุนภารกิจกรมราชทัณฑ์ ในด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดีคืนสู่สังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการทางวิชาการ ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม ทั้งวิชาสามัญ วิชาชีพ และศีลธรรมจรรยา ตอบสนองความต้องการด้านการพักผ่อนหย่อนใจ และการผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับผู้ต้องขัง ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีโอกาสสัมผัสกับโลกภายนอก ได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อต่างๆ

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article