back to top
30.7 C
Bangkok

เคทีซีมอบหนังสือ “ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราช” จากมูลนิธิ 100 พระชันษา ให้แก่ห้องสมุดในเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ

Must read

นางพรทิพย์ โชคสมัย (กลางขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือ ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชจาก นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง(กลางซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ เคทีซีหรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 เล่ม ณ โถงชั้น 1 อาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้หนังสือ ธรรมะ จากสมเด็จพระสังฆราชเป็นการรวบรวมบทพระนิพนธ์ที่คัดสรรหลักธรรมสำคัญของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นแนวทางในการเจริญสติ ให้กับผู้อ่านนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุขที่แท้จริงในชีวิต และเพื่อนำหนังสือดังกล่าวไปกระจายเข้าห้องสมุด “พร้อมปัญญา” ภายในเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศไทย กว่า 147 แห่ง

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article