back to top
27.8 C
Bangkok

ผนึกกำลังพันธมิตร 3B เปิดโครงการ 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ด้วยแนวคิด “Design Your Own Future” ออกแบบอนาคตที่คุณฝัน มั่นใจทุกเป้าหมาย

Must read

3B LINK Caption

3 พันธมิตรทางการเงินที่แข็งแกร่ง เปิดตัวโครงการ 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง นวัตกรรมทางการเงินที่มาด้วยแนวคิด “Design Your Own Future” ช่วยให้คุณออกแบบอนาคต ด้วยการวางแผนการเงินแบบยืดหยุ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ของแต่ละบุคคล ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายคู่ไปกับการสร้างหลักประกันที่มั่นคงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง ผ่านแอพพลิเคชั่น 3B LINK และที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพวางแผนให้ โดยได้รับเกียรติจาก วรวรรณ ธาราภูมิ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. บัวหลวง ร่วมกับ พีรพงศ์  จิระเสวีจินดา, CFA (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุน บลจ. บัวหลวง พนัส  ธีรวณิชย์กุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันภัย วิพล วรเสาหฤท(ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต และเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล (ขวา) ผู้บริหารโครงการ 3B LINK ร่วมเปิดงาน ณ ห้องรอยัล มณียา เอ โรงแรมเรเนซองส์ ผู้ที่สนใจรับบริการวางแผนการเงินกับ 3B LINK ติดต่อที่ปรึกษาการเงิน 3B หรือ โทร. 02-777-8881 หรือ 02-777-8882

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article