ธอส. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

0
2613

  นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน         ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน     ผ้าพระกฐินให้ ธอส. นำไปถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการนี้ ธนาคาร คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคาร และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,360,158 บาท เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ให้มั่นคงถาวร สืบทอดเจตนารมณ์ในการเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป นอกจากนี้ธนาคารยังมอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ใน 6 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของธนาคาร โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.