back to top
30.7 C
Bangkok

ธนาคารกรุงเทพ สานความต่อเนื่องนโยบายรัฐบาล “ประชารัฐรักสามัคคี” ใช้เครือข่ายจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”

Must read

BBL สานความต่อเนื่องนโยบายประชารัฐ ใช้เครือข่ายร่วมงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนายณัฐวุฒิ เพชรหยอย ผู้จัดการภาค 6 ลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมนางนรรถพร พระศรีนาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ที่ 2 จากขวา) ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานในพิธี ในโอกาสเยี่ยมชมบูธธนาคารที่ได้นำเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรจากโครงการ เกษตรก้าวหน้านำสินค้าภายใต้แบรนด์ ระฆังทองเข้าร่วมงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 24 กรกฎาคม 2560 โดยธนาคารกรุงเทพได้เข้าร่วมกับรัฐบาลในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 และมีบทบาทเป็นหนึ่งในคณะองค์กรที่ร่วมจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) จำกัด ทั้ง 76 แห่ง เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโครงการและเจตนารมณ์ของธนาคารในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article