คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ แห่ง AIS จัดงามสัมนา “ACADEMY fo THAIs”

Must read

        สมกับเป็นผู้บริหารยุคดิจิทัล สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ซีอีโอ “เอไอเอส” จับือองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จัดงานสันา ACADEMY for THAIs” (อะคาเดี่ ฟอร์ ไทย) เปิดประสบการณ์เพิ่ควารู้สู่โลกดิจิทัล ให้ทัดเทียนานาชาติ ในวันพุธที่ ตุลาค 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุอิแพค ฟอรั่ืองทองธานี

ายเหตุ  

1. สมชัย  เลิศสุทธิวงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส

2. งานสันา ACADEMY for THAIs เปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สาารถเข้าาร่วงานโดยไีค่าใช้จ่าย    

ติดตารายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วงานได้ที่เว็บไซต์ www.aisacademyforthais.com

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article