back to top
34.3 C
Bangkok

กสิกรไทย สนับสนุนทางการเงินทีทีไอ ผู้รับเหมาติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมชั้นนำของไทย

Must read

    นายดิถีชัย ลิมโปดม (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ ดร. ไพศาล อิทธิธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 1,264 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในอนาคต สำหรับการดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน 

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article