back to top
30.7 C
Bangkok

กสิกรไทย จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ทีมงานแอมเวย์

Must read

 กสิกรไทย จัดสัมมนาแอมเวย์

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  ให้การต้อนรับและเปิดงานสัมมนา Thailand 4.0 & Smart Business Solutionsแก่คณะผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 National e-Payment Fintech และ BlockChainให้สามารถนำมาพัฒนาการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสะดวกการให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าของแอมเวย์ทั่วประเทศ ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคาร KBTGแจ้งวัฒนะ

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article