กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ มศว. จัดโครงการ ‘ชาวอโศกร่วมใจ’

Must read

ผู้บริหารกลุ่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนำโดยนายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค ประธานสายปฏิบัติการ ร่วด้วยนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน รองประธานกรรการูลนิธิเกียรตินาคิน และ ผศดรภานุวัฒน์ จ้อยกลัด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรโยธาและสิ่งแวดล้อคณะวิศวกรรศาสตร์ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อบรางวัลในการประกวดออกแบบภูสถาปัตยกรรของบริเวณถนนอโศกนตรีภายใต้โครงการชาวอโศกร่วใจ ื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ โครงการชาวอโศกร่วใจจัดโดยกลุ่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ูลนิธิเกียรตินาคิน และหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วด้วยภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบทางเท้าให้ได้าตรฐานสากลพร้อทั้งพัฒนาต้นไ้และพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะอาดสะดวก ร่รื่น และป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยได้รับควาร่วือจากภาควิชาภูิสถาปัตยกรรคณะสถาปัตยกรรศาสตร์จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัยส่งนิสิตเข้าร่ประกวดในการนี้ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรผ่านการทำงานร่วของกลุ่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของควาร่วือพัฒนาถนนภายในเขตกรุงเทพหานครส่วนอื่นๆ ต่อไป

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article