back to top
32.5 C
Bangkok

กลุ่มงานกฎหมายกรุงศรี ได้รับยกย่องเป็นทีมกฎหมายชั้นนำใน GC Powerlist Southeast Asia Teams 2018

Must read

GC Powerlist Photo Release

กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวภาวนา เนียมลอย (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย และทีมงาน ได้รับประกาศ
เกียรติคุณ GC Powerlist Southeast Asia Teams 2018 จาก GC Powerlist สื่อชั้นนำในวงการกฎหมายระดับโลก จากการประมวลความคิดเห็นขององค์กรธุรกิจและสำนักงานกฎหมายในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มงานกฎหมายกรุงศรีได้รับการยกย่องถึงคุณลักษณะอันเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร
การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่ซับซ้อน สนับสนุนโครงสร้างและรูปแบบธุรกิจที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างในวงการกฎหมาย โดยทีมกฎหมายกรุงศรีเป็นทีมกฎหมายจากสถาบันการเงินไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการยกย่องดังกล่าว

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article