กรุงเทพประกันชีวิต ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค ปกป้องทุกครอบครัวไทย ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท

Must read

กรุงเทพประกันชีวิต ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค  ตอบโจทย์ความต้องการด้านวางแผนการเงินของประชาชนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักธุรกิจ กลุ่ม SME และ Startup ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากนโยบายรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ รวมถึงหัวหน้าครอบครัว หรือผู้ที่ยังมีภาระหนี้สิน ช่วยสร้างหลักประกันเพื่อบริหารและคุ้มครองความเสี่ยงให้หมดกังวลเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือจากการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 นายเรืองศักดิ์  ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษัท กรุงเทพ    ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การดำเนินชีวิตของคนเรา มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ วัน ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ ทั้งการเจ็บป่วยซึ่งบางครั้งกว่าจะรู้ก็อาจจะช้าเกินไป หรือการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องสูญเสียอวัยวะต่างๆ ไปจนถึงการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซ้ำยังต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง หรือภาระค่าใช้จ่ายต่อเนื่องทั้งในด้านการดูแลและครองชีพของตัวเองและครอบครัว โดยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม ดังนั้น สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค จึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการวางแผนป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น”

ล่าสุด จากข้อมูลสถิติสถานการณ์ด้านผู้พิการในประเทศไทยในปี 2559 พบว่าจำนวนผู้พิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ มีจำนวน 1,725,601 คน โดยประเภทของผู้พิการมากที่สุดคือ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 836,224 คน (ร้อยละ 48.84) รองลงมา การได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 313,442คน (ร้อยละ 18.31) และสูญเสียการมองเห็น จำนวน 182,229 คน (ร้อยละ 10.64)

โดย 3 อันดับแรกของสาเหตุการเจ็บป่วยและพิการที่พบในสถิติผู้พิการในประเทศไทย ได้แก่ ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่างๆ ในภายหลัง (ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) ความพิการแต่กำเนิด และจากอุบัติเหตุ

นายเรืองศักดิ์ กล่าวเสริมว่า “จากปัจจัยดังกล่าว กรุงเทพประกันชีวิตจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพและการมีชีวิตที่มั่นคงของประชาชนไทย ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค” ในรูปแบบสัญญาเพิ่มเติม ที่ช่วยเตรียมพร้อมรับมือกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ หากต้องตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน อีกทั้งยังช่วยปกป้องตนเอง ธุรกิจ/กิจการ ให้สามารถดำเนินต่อเนื่องได้โดยไม่สะดุด คุ้มครองดูแลครอบครัว ทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปจากการที่หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ รวมถึงปกป้องทรัพย์สินที่มีอยู่ ไม่ให้ต้องหมดไปกับการรักษาพยาบาล และค่าดำรงชีพของตนเองและครอบครัว

บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค ให้ความคุ้มครองกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพในการหารายได้เองได้ การทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็นต่อเนื่องระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน รวมถึงการทุพพลภาพอันเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือการสูญเสียอวัยวะ อาทิ สูญเสียตาทั้งสองข้าง สูญเสียมือทั้งสองข้าง หรือเท้าทั้งสองข้าง สูญเสียมือหรือเท้าหนึ่งข้าง สูญเสียสายตาข้างหนึ่งและมือข้างหนึ่ง รวมถึงการสูญเสียสายตาข้างหนึ่งและเท้าข้างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง

โดยรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 – 65 ปี คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 75 ปี เป็นรูปแบบสัญญาแบบปีต่อปี และจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท หรือสูงสุด 10เท่า ของจำนวนเงินประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท

“ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชน เพื่อให้คนไทยมีความสุข สุขภาพดี และมีหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกช่วงวัย กรุงเทพประกันชีวิตจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง “บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค” นับเป็นหลักประกันชีวิตที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ หรือความเจ็บป่วยจากการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในอนาคต” นายเรืองศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต หรือโทร. 02-777-8888 ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์www.bangkoklife.com

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article