กรุงเทพประกันชีวิต รับมอบประกาศนียบัตร ในโอกาสที่บริษัทผ่านการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จาก CAC

Must read

กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นตอกย้ำนโยบายหลักขององค์กรด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และผู้ค้าอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Collective Action Coalition Against Corruption : CAC โดยได้รับเกียรติจาก พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร แก่คมคาย ธูสรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้รับมอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

คมคาย ธูสรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานของกรุงเทพประกันชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร รวมไปถึงการสร้างความไว้วางใจของลูกค้า เพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่า ในการทำธุรกิจนั้นความน่าเชื่อถือและจริงใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้ในที่สุด ดังนั้นบริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติในหลายเรื่องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามแนว

 นโยบายดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนรับทราบ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรับชั่นเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด”

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article