back to top
28.3 C
Bangkok

กรุงศรี รับรางวัล Best CEO Award และ The Asset Corporate Award – Platinum 2017 จาก The Asset

Must read

The ASSET 2017นายโนริอากิ โกโตะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best CEO สาขาการเงินและการธนาคาร จาก The Asset นิตยสารชั้นนำในเอเชีย นับเป็นผู้บริหารคนแรกและคนเดียวจากธุรกิจสถาบันการเงินในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่สอง จากความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยความโดดเด่นในการวางกลยุทธ์ และการบริหารจัดการก้าวทันและสอดรับกับภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ นางสาวภาวนา เนียมลอย (ขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฏหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล The Asset Corporate Award – Platinum 2017 ซึ่งกรุงศรีได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่สองเช่นกัน สำหรับความโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article