กยท. ได้ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทร์พลัส ประเทศไทย และบริษัท ดีสโตน จำกัด จัดโครงการ “ใกล้ไกลปลอดภัย อุ่นใจทุกการเดินทาง”

0
3394

กยท. ได้ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทร์พลัส ประเทศไทย และบริษัท ดีสโตน จำกัด จัดโครงการ “ใกล้ไกลปลอดภัย อุ่นใจทุกการเดินทาง”  เปิดจุดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และเจ้าหน้าที่ของ กยท. ตามสถานที่ที่กำหนด ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. FIT AUTO 33 สาขาทั่วประเทศ จุดบริการไทร์พลัส ประเทศไทย 126 สาขา และตัวแทน จำหน่ายยางรถยนต์ดีสโตน (บริษัท เดอะเอส-วัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สาขาราชพฤกษ์) โดยไทร์พลัส และดีสโตน จะ เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 และส่วนบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) FIT AUTO จะเปิดให้บริการ จนถึง 31 ธันวาคม 2561

Advertisement
Previous articleยูนิซิตี้ เซอร์ไพรส์ นักธุรกิจยูนิซิตี้ ประเทศไทย บินลัดฟ้าสู่สหรัฐอเมริกา พร้อมเยี่ยมชมที่ทำการยูนิซิตี้ สำนักงานใหญ่
Next articleกคช.จับมือ สสส.จัดเสวนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” แลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะชุมชน