back to top
32.4 C
Bangkok

กคช. ร่วมกับ พอช. เตรียมจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2561 หัวข้อ “การบริหารจัดการขยะในชุมชน”

Must read

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานภารกิจS 39141544 1
ที่สำคัญ โดยมี นายกฤช โกญจนาท ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เข้าร่วมการแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561 (World Habitat Day 2018) ในหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะในชุมชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตสะพานขาว กรุงเทพฯ

นายกฤช โกญจนาท ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในทุกๆ ปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญของที่อยู่อาศัยและเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมของสังคม สำหรับปี 2561 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อหลักคือ “Municipal Solid Waste Management” หรือ “การบริหารจัดการขยะในชุมชน” เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องที่อยู่อาศัยตามแนวคิดดังกล่าว ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะในชุมชน” เพื่อนำเสนอแนวคิดและข้อมูลการบริหารจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการขยะระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน กำหนดจัดงานในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ UN ESCAP Hall ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ซึ่งในภาคบ่ายจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านที่อยู่อาศัยอีกด้วย

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article