กคช.จับมือ CAT ลงนามพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ

Must read

การเคหะแห่งชาติร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกัน เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ ทั้งยังเป็นการสนองตอบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งจะจัดทำโครงการนำร่องในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G ให้เป็น Smart City โดยเฉพาะด้าน Smart Security
ด้าน Smart Environment และ ด้าน Smart Management ทั้งนี้ พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article