โดยปกติแล้วเราจะเห็นบริษัทต่าง ๆ เช่าอาคารสำนักงานอยู่ในตัวเมืองเป็นตึกสูงเสียดฟ้า ซึ่งก็มักจะไม่ให้คนภายนอกเข้าชม แต่ไม่ใช่สำหรับ Google ที่จะสร้างเพียงอาคารเท่านั้น แต่ยังมีแผนที่จะร่วมกับเมือง San Jose เพื่อที่จะสร้างแคมปัสขนาดใหญ่เป็นเมืองย่อม ๆ เพื่อให้พนักงานกว่า 25,000 คนได้อาศัยและใช้งาน
โดยที่จะมีการสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า สถานเลี้ยงเด็ก รวมไปถึงที่จัดแสดงความบันเทิงต่าง ๆ เช่นโรงละคร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับพนักงานเพื่อความสุขในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปอีกด้วย
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.