นายปิติ สิทธิอำนวย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการธนาคาร นางปฏิมา ชวลิต (ที่ 2 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล นางศิริกุล ไชยสิงห์ (ซ้าย) ผู้จัดการภานครหลวง 9 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 แก่นายอรรณพ แจ้วิสอน (ที่ 3 จากขวา) นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ผู้ได้รับทุน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ (กลาง) ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา และนางสาววรรณะ เวชพราหมณ์ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติร่วมในงาน สำหรับหลักสูตรดังกล่าวก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปี 2512 เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบเต็มเวลาและมีคุณภาพสูง เทียบเท่าการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเดียวกันในต่างประเทศ โดยธนาคารกรุงเทพได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามาศึกษา และสร้างโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศชาติเป็นปีที่ 13

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.