เคล็ดลับ “วางนโยบายบริหารงานอย่างไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง” โดย CEO บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของไทย TTW

ความภาคภูมิใจที่ทีทีดับบลิว ได้เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจรเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนโดยดำเนินธุรกิจบนความตั้งมั่นที่ว่า“คุณภาพน้ำ...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านำไปสู่การสรรสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน” การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการวางนโยบายบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์หัวใจของการทำธุรกิจ มาทำความรู้จักและแนวการทำงานผู้บริหารหญิง คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประวัติโดยสังเขปก่อนรับตำแหน่งการทำงานในปัจจุบันจบการศึกษาปริญญาโท Science in Administrative Studies Sub concentration : Financial Economics,...

DITP : หน่วยงานราชการ 4.0 กับ คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจอยากขายสินค้าส่งต่างประเทศ อยากเริ่มต้นอย่างมืออาชีพ  และสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการส่งออก รวมถึงผู้ส่งออกที่ต้องการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ  หากสนใจรายละเอียด... มาทำความรู้จัก DITP หรือ องค์กรราชการ 4.0 ผ่าน ผู้บริหารองค์กร คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชีวิตการทำงาน         “ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมาก็เริ่มมารับราชการ ที่กรมพาณิชย์สัมพันธ์ โดยเป็นลูกจ้างก่อน ทำงานได้ประมาณ 1...

เจาะลึก แบรนด์ “ดีวานา” ( Divana ) ธุรกิจ “สปาระดับพรีเมียม” ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

เริ่มต้นจากธุรกิจสปาเล็ก ๆ ด้วยความตั้งใจทำบริษัทเป็น Small & Beautiful  เมื่อ 17 ปีที่แล้ว กลายเป็นผู้นำด้านสุขภาพความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องหอมอันดับหนึ่งในตลาดระดับสากลภายใต้แบรนด์ “ดีวานา” ( Divana ) ธุรกิจสปาระดับพรีเมียมที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน นับเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจรุ่นใหม่มากมายที่จะได้เคล็ด (ไม่) ลับ ซึ่งคุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ หรือคุณตี๋ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ดีวานา สปา...

ผู้บริหารองค์กรที่ใช้หลักธรรม “พรหมวิหารธรรม” ในการบริหารคนบริหารงาน “รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว”

ตั้งใจว่า... ชีวิตนี้มีแต่ให้ (Setting a life’s goal: Giving is living)ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ หรือมีกลยุทธ์ในการบริหารงานโดยเน้น งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ให้คนในหน่วยงานมีความสำราญ หรือมีขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิของงานในองค์กรในจุดหมายปลายทาง มาทำความรู้จักผู้บริหารสถานศึกษา เช่น รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้บริหารองค์กรที่ใช้หลักธรรม “...

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

อย่ากลัวความผิดหวัง ความสำเร็จเกิดจากกล้าที่จะฝัน และต้องลงมือทำด้วยตัวเองเพราะความผิดหวังเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันให้เราเข้มแข็งขึ้นและเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จการเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมือง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย ภายใต้การนำของ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)คนปัจจุบันที่มุ่งเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่มนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และนำนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้การบริหารแบบมืออาชีพของท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ“แนวทางการดำเนินงานของเราคือ โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน  เพราะการเคหะแห่งชาติเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมานานแล้ว และมีภารกิจในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางเราเน้นความโปร่งใส คือ ต้องการให้ลูกค้า ผู้ประกอบการและผู้ที่เป็นพันธมิตร...

ACCESS TO SUCCESS: คุณระเฑียร ศรีมงคล | CEO บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บทพิสูจน์การบริหารงานที่พลิกจากบริษัทที่ขาดทุนเมื่อ 6 ปีที่แล้วขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการมีกำไรที่โดดเด่น เติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงเป็นหนทางลัดสู่ความสำเร็จ ด้วยการเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จในวันนี้ มาเรียนรู้เคล็ดไม่ลับในการบริหารของ น.พ.ระเฑียร ศรีมงคล ประธานผู้บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนามของ KTC สถานการณ์บริษัทก่อนเข้าบริหารงาน“ มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหารงาน โดยสรุป คือ บริษัทนี้สมัยนั้น เผอิญตอนนั้นมันเป็นหลังน้ำท่วม ฉะนั้นหนี้ที่มีปัญหานี้ มันก็โป่งนะครับ ตอนที่มีปัญหาโป่งนั้น หนี้ทุกสถาบันการเงิน...

พัฒนาตัวเองอย่างไร? จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จนมาสู่บริษัทมหาชน

มร.ปรับ ทักราล (The Biggest Thing You Need to Succeed is Persistence)     แนวคิดในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในตลาดทำให้กลุ่มบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตามอง ด้วยแนวคิดในการทำธุรกิจที่แตกต่าง กับการลงทุนขนาดใหญ่ ท่ามกลางกระแสการแข่งขัน ภาคธุรกิจหลายแห่งชะลอการลงทุน แต่ความเชื่อมั่นและประสบการณ์การทำธุรกิจจากสิงคโปร์ ประสบการณ์การศึกษาสาขาบริหารธุรกิจจาก คิงส์คอลเลจ...

วิสัยทัศน์การบริหาร และ วิธีแก้ปัญหาเรื่องยาง ของ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย

                 ด้วยวิสัยทัศน์ของการยางแห่งประเทศไทย “กยท. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก” ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” เรามาทำความรู้จักผู้บริหารสูงสุดของ กยท. ซึ่งถือว่าบทบาทสำคัญในการบริหารและกำหนดทิศทางองค์กร ท่านนี้ คือ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ท่านผ่านประสบการณ์บริหารงานองค์กรทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ  มาทำความรู้จักผู้บริหารท่านนี้กัน เรื่องสถานการณ์ยางในปัจจุบันของไทย      “ยางพาราเป็นพืชเกษตรกรรม ในบทบาทหนึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ประเภทเดียวกับทองและน้ำมัน โดยตลาดยางพาราจะมี 2 ตลาด คือ ตลาดล่วงหน้า...

เคล็ดลับทำอย่างไรให้ “ธุรกิจยั่งยืน” แบบผู้นำน้ำมันพืชระดับประเทศ (น้ำมันพืชองุ่น)

ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์  ประธานกรรมการ-บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO นักธุรกิจผู้สร้าง น้ำมันพืชถั่วเหลือง “องุ่น” โด่งดังติดตลาดโลก รวมถึงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตรา “เกษตร” แบรนด์สินค้าเกษตรชั้นดีของไทย สู่ผู้บริโภคและตลาดโลก ได้เผยข้อคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ได้รางวัล SET AWARD เป็นหุ้นยั่งยืน มีผลประกอบการดี...

เคล็ดลับ “บริหารคนอย่างไรให้องค์กรยั่งยืน” โดย ผู้บริหารบริษัทหม้อแปลงไฟฟ้าระดับประเทศ AKR

หม้อแปลงไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยหลักที่นำพลังงานไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงให้กับทุกธุรกิจ ในการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละครั้งจำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพราะหากธุรกิจเกิดการสะดุด อันเนื่องมาจากการชำรุดของหม้อแปลงไฟฟ้านั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงคุณดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม (AKR) ผู้บริหาร หม้อแปลงไฟฟ้า “ เอกรัฐ ” ผู้บริหารผู้มีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวที่กล้าปกป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยรับประกันคุณภาพหม้อแปลงยาวนานถึง 10 ปี สำหรับหม้อแปลงทุกชนิดที่ผลิตโดย “ เอกรัฐ ” และสำหรับลูกค้าทุกรายที่ติดตั้งใช้งานในประเทศไทย...

NEW ISSUE

STAY CONNECTED

67,791FansLike
4,645FollowersFollow
53FollowersFollow
75SubscribersSubscribe

MAKE IT MODERN

Advertising