การแพทย์เพื่อทางออกปัญหาสังคมสูงวัยไขปัญหาด้วยการรักษาภาวะมีบุตรยาก ในภาวะวิกฤตหนักที่โควิด-19 ร่วมสร้าง

0
2587

จากสภาวะปัจจุบันที่ไทยที่สังคมก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อัตราการแต่งงาน และการวางแผนในการมีบุตรยิ่งชะลอตัวลง ส่งผลให้ไทยอาจเข้าสู่ สภาวะสังคมผู้สูงวัยมากยิ่งขึ้นด้วยความตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะตามมาในอนาคตของทั้งระดับภาพ รวมเศรษฐกิจ สังคม และในระดับครอบครัว การวางแผนเพื่อมีบุตรจึง เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตมากขี้น ทางออกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการ มีบุตรยากคือการวางแผนรองรับสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่แต่งงานเมื่อ อายุที่มากขึ้นดังนั้นการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์จึงเข้ามามีส่วนสำคัญดังเช่นการฝากไข่ของผู้หญิง ตั้งแต่เมื่อวัยเจริญพันธุ์และมีร่างกายที่แข็งแรง จะสามารถลดปัญหาการมีบุตรยาก และลดความเสี่ยงของ การเกิดโรคไม่พึงประสงค์ต่างๆเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมาก

น.พ.พูนเกียรติ ปัญญามิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากกล่าวว่า ปัจจุบันวงการแพทย์พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีทางออกให้กับคนรุ่นใหม่ที่แต่งงานช้าลงด้วยการนำไข่ของผู้หญิงมาฝากไว้ยัง สถาบันที่ได้มาตรฐานเพื่อรักษาอายุและคุณภาพของไข่ให้มีความอ่อนวัย โดยสถาบันอย่าง ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก เป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่ นอกจากจะดำเนินงานโดยทีมแพทย์มืออาชีพแล้ว ทั้งยังมีสถิติการดำเนินการอยู่ในระดับที่ดีกว่ามาตรฐานอย่างมาก อาทิการละลายไข่ เพื่อนำกลับมาฝังตัวมีอัตราการนำกลับมาใช้ได้ถึงกว่า 90% ซึ่งส่งผล ให้ผู้เข้ามารับการรักษามีโอกาสในการมีบุตรมากขึ้น แม้จะอยู่ในภาวะที่ สามารถนำไข่มาเก็บได้น้อย ทั้งในผู้หญิงที่มีอายุมาก หรือผู้ที่มีปัญหา ทางสุขภาพอื่นๆ อีกทั้งการดำเนินการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ICSI ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อเนื่องในการรักษาเพื่อนำไข่ที่ฝากไว้เข้าสู่ขั้นตอนรักษาภาวะมีบุตรยากก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากไข่ที่ได้รับการฝากไว้ตั้งแต่อายุน้อย หรือเมื่อสุขภาพแข็งแรงจะมีความสามารถในการปฏิสนธิสูง

นอกจากนี้ ทีมแพทย์ยังเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและความ ตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ จากโรคภัยที่มีอัตราสูงขึ้น อาทิในผู้ป่วย โรคมะเร็ง ที่ปัจจุบันเป็นโรคที่มีอัตราการป่วย หรือเสียชีวิตเป็นอันดับต้นของประเทศ โดยผู้ป่วยสามารถใช้เทคโนโลยีการฝากไข่เป็นทางเลือกในการมีบุตรได้ แม้จะต้องเข้ารับการรักษาตัวจากโรคมะเร็ง เป็นต้นดังนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เพื่อป้องกันและรักษาภาวะการมีบุตรยาก จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนในสังคมปัจจุบันที่จะทวีความ จำเป็นขึ้นตามลำดับ นับเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งในระดับ ครอบครัวและสังคมในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาข้อมูลทางการ แพทย์สามารถสอบถามได้ที่ คลินิกผู้มีบุตรยาก Prime Fertility Clinic 062-648-8866

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here