“ชลิต อินดัสทรี” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนในจ.เพชรบุรีมอบอุปกรณ์การกีฬา พร้อมทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน

0
1063

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และอนาคตเด็กไทย บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP”  จึงได้สานต่อกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดมอบอุปกรณ์การกีฬา  พร้อมทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน ให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนกองทุนศึกษา ในรัชกาลที่ 9 เขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก โรงเรียนบ้านหุบกะพง โรงเรียนบ้านด่านโง และโรงเรียนบ้านป่าเด็ง 

โดยเมื่อเร็วๆนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ นายอธิวัฒน์ เปรมพุฒิพันธ์ และนางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ ได้เข้าถึงกีฬาและการออกกำลังกาย อาทิ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) แบคมินตัน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และตระกร้อ  เป็นต้น พร้อมมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน ให้น้องๆนักเรียนบ้านแม่คะเมยอีกด้วย โดยคาดว่าน้องๆนักเรียนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์เพื่อเติบโดยเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป..

โรงเรียนแม่คะเมย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมต้น ปัจจุบันมีนักเรียน 113  คน ซึ่งทางโรงเรียนจัดการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และบริหารแบบมีส่วนร่วมชุมชน และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสอดแทรกในหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ

ทั้งนี้ ได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ เปิดเผยว่า ทารบริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม โดยที่ผ่านมา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริมและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประเทศชาติ ซึ่งเชื่อว่าพลังจากความมีน้ำใจและการร่วมมือกันจะนำพาให้

สังคมดีขึ้นได้ อาทิ โครงการ “ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง” เพื่อเยาวชนโรงเรียนพระดาบส
มูลนิธิพระดาบส และโครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด” มอบรางวัลวิจัยดีเด่น สำหรับโครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here