BKI ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน

0
2089
กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล สาธิตการทำ CPR และสาธิตการดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เมื่อเร็วๆ นี้
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุชาติ  จิรายุวัฒน์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ นำทีมจิตอาสาบรรเทาภัย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยให้แก่นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดเฝือก ไม้ดามแขน ขา และกระเป๋ายา ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้
นอกจากนี้ พนักงานทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team: ERT) ของบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติ และสาธิตการดับเพลิง ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการเข้าเฝือก ห้ามเลือด ทำแผล ปั๊มหัวใจ ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ  และมีความพร้อมสำหรับการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here