เผยวิธีเลือกหุ้นในช่วงตลาดขาลง ด้วยการหาหุ้นที่ไม่เป็นไปตามวัฎจักรธุรกิจ

1. หุ้นเทคโนโลยี – ในช่วงที่เราอยู่บ้านนั้นเป็นช่วงที่หุ้นเทคโนโลยีเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ หรือหุ้นที่เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ บางธนาคารก็มีกองทุนเทคโนโลยีในต่างประเทศให้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาได้เลย แต่ขอแนะนำนิดนึงว่าถ้าจะลงทุนในหุ้นอเมริกาตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงอิ่มตัวแล้ว จะเข้าจะออกก็ต้องระวัง ส่วนหุ้นไทยนั้นก็ต้องพิจารณาว่าหุ้นเทคโนโลยีตัวใดได้สัมปทานก็อาจจะพิจารณาเลือกลงทุนได้เพราะหุ้นเทคไทยนั้นยังไม่กว้างขวางมากขนาดที่จะเป็นแพลตฟอร์มทำเงินแบบต่างประเทศ

2. การลงทุนทางเลือก เงิน ทอง สินค้าเกษตรเป็นทางเลือกการลงทุนที่ดีไว้พักเงินในช่วงตลาดแปรผันสูง แต่ไม่ควรเก็บไว้นาน เพราะทรัพย์สินประเภทนี้ไม่สามารถสร้างคุณค่าด้วยตัวเองได้ ถ้าหากจะลองลงทุนควรทำความเข้าใจเรื่อง economic cycle ให้เข้าใจก่อน เพราะเศรษฐศาสตร์สำคัญอย่างมากกับการหมุนเวียนการลงทุนและโยกย้ายเงินทุนจากทรัพย์สินประเภทหนึ่งไปสู่อีกประเภทหนึ่ง

สำหรับคนทำงานทั่วไปแล้ว อาจจะไม่มีเวลามาจัดการการลงทุนมากนัก จึงควรเลือกซื้อกองทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ด้วย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here