ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

0
2040

นางนพวรรณ คล้ายโอภาสผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” จัดขึ้นโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้เกิดสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ และความหลากหลายทางเพศภายในองค์กร รวมถึงในสังคมไทย โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 24 หน่วยงานเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here