5 ข้อผิดพลาดในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ

0
1066

แม้ว่าที่ผ่านมากลยุทธ์ที่คุณใช้ดำเนินธุรกิจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันอาจใช้ไม่ได้ผลเหมือนเดิม ดังนั้น คุณจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เท่าทันและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด ดังต่อไปนี้

มองการณ์ไกลมากเกินไป

กลยุทธ์ทางธุรกิจควรวางไว้กี่ปี?

ในบางอุตสาหกรรม 20 ปีอาจเป็นแผนระยะสั้น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะต้องใช้เวลาและเงินมากมายในการสร้างแต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กควรวางกลยุทธ์ 3 – 5 ปี

นอกจากกรอบเวลาดังกล่าวแล้ว ควรพิจารณาเป้าหมายด้วยว่า ธุรกิจจะมีผลกระทบต่อโลกอย่างไร สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างไร และการเติบโตเป็นไปในทิศทางใด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ

ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดแทนที่จะแสวงหาผลประโยชน์

สิ่งที่เหมาะกับคนอื่นอาจไม่เหมาะกับคุณ แนวทางการดำเนินธุรกิจก็เช่นกัน แม้ว่าคนอื่น ๆ จะประสบความสำเร็จจากวิธีนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเขา เพราะรูปแบบการทำงาน บุคลากรขององค์กร จุดเด่น และปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจของแต่ละองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น แทนที่คุณจะทำตามคนอื่น คุณควรหาวิธีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง แล้วมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ขององค์กรจะดีกว่า

ล้มเหลวในความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

ธุรกิจส่วนน้อยที่เติบโตด้วยการดำเนินการของคนเพียงคนเดียว แต่ส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดทุกธุรกิจล้วนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคนอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน นักลงทุน คู่ค้า และลูกค้าบางราย ซึ่งหากพวกเขาแสดงความคิดเห็นต่อการทำธุรกิจของคุณ แล้วคุณมองข้ามหรือปฏิเสธคำแนะนำของเขา คุณอาจต้องสูญเสียความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมถึงพวกเขาไปด้วย ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเริ่มคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ใหม่ของบริษัท ให้รับฟังความคิดของทีมงานด้วย เพราะทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในบริษัทของคุณ การที่คุณทำอะไรเพียงคนเดียวเป็นการกีดกันความรู้และทักษะที่มีค่าของคนที่มีความสามารถรอบตัวคุณ

เป้าหมายรายได้ที่ไม่เหมาะสมกับกลยุทธ์

หลายบริษัทไม่มีเงินมากพอที่จะดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ และการตั้งเป้าหมายสำหลับกลยุทธ์ที่สูงเกินไป ทำให้พลาดโอกาสที่สำคัญมากมาย ทางที่ดีคุณควรวางกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ มีเป้าหมายรายได้ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่วางไว้ และเป็นกลยุทธ์ที่มีความมั่นคงรองรับได้ทุกสถานการณ์

ความผิดพลาดในการแสวงหาตลาด

ส่วนมากธุรกิจขนาดเล็กมักมีความต้องการทำธุรกิจในตลาดใหญ่ เพราะคิดว่าได้ผลประโยชน์มากกว่าตลาดขนาดเล็ก ตลาดที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้นำไปสู่รางวัลที่ดีที่สุดเสมอไป แม้แต่ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ก็ยังเติบโตได้มากขึ้นในตลาดขนาดเล็ก ดังนั้น การทำธุรกิจควรคำนึงว่าคุณสามารถทำอะไรได้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ไม่ใช่การมองหาตลาด บริษัทของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จหากเข้าไปในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และคู่แข่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมากประสบการณ์

กลยุทธ์มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น ถ้าคุณวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ย่อมทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

Cr. https://readwrite.com/2020/03/03/5-common-strategy-mistakes-your-company-must-address-now/

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here