สร้างแผนการตลาดในปี 2020

0
1044

การสร้างแผนการตลาดจะทำให้คุณดำเนินธุรกิจไปตามแผนที่วางไว้อย่าเหมาะสม และเป็นรากฐานของความสำเร็จจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแผนการตลาดก็คือการตั้งคำถาม ซึ่งมีดังนี้

วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคืออะไร?

การตั้งวิสัยทัศน์เอาไว้ ทำให้คุณวางแผนการทำธุรกิจเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์นั้น

เราทำทำไม?

การที่คุณรู้วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน จะทำให้คุณพยายามทำธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เราต้องการให้อะไรเกิดขึ้น?

คุณควรถามตัวเองเสมอว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะต้องเป็นอย่างไร โดยจำลองภาพความสำเร็จของคุณขึ้น

เราให้บริการใคร?

การที่คุณรู้ว่าลูกค้าของคุณคือกลุ่มเป้าหมายใด จะทำให้คุณผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

เราจะไปได้ไกลแค่ไหน?

คุณต้องวางแผนและกำหนดว่าจะพาธุรกิจไปได้ไกลเท่าไร

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราบรรลุเป้าหมาย?

การกำหนดมาตรฐานเพื่อความสำเร็จจะช่วยให้คุณประเมินความก้าวหน้าของคุณได้ ซึ่งจะทำให้คุณรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่

ขั้นตอนต่อไปคือการระบุกลุ่มเป้าหมายแต่ละรายของคุณ ทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย สื่อ ผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดีย และอีกมากมาย จากนั้นคุณจะต้องเรียงลำดับพวกเขาตามระดับความสำคัญ แล้วระบุว่าคุณจะเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไร

เมื่อคุณระบุวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้ว คุณสามารถเริ่มกำหนดตารางเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอนเหล่านั้นได้ จากนั้นก็จัดทำงบประมาณในการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า แล้วเริ่มกำหนดเวลาและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานได้

เมื่อทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ คุณจะต้องทำ 3 สิ่งต่อไปนี้

•สื่อสารกับพนักงานว่าพวกเขาสามารถแนะนำหรือรู้จักใครที่พอจะทำธุรกิจกันได้บ้าง

•มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

•ของานเขามาดูอ้างอิง reference เพื่อดูคุณภาพผลงาน                      

การที่คุณจะทำให้ธุรกิจก้าวหน้าได้นั้น จะต้องมีการเตรียมวางแผนการตลาด เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน และดำเนินการไปให้ถึงเป้าหมายนั้นสำเร็จ

อ้างอิงจาก

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2020/02/28/creating-your-2020-marketing-plan/#54489db97220

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here