วิธีการพัฒนาพนักงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ

0
1022

คุณ (เจ้าของธุรกิจ) เพียงคนเดียวคงไม่สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ คุณต้องอาศัยกำลังจากพนักงานของคุณ แต่การที่คุณและพนักงานจะพัฒนาองค์กรให้ดีได้นั้น อันดับแรกคุณต้องพัฒนากำลังคนก่อน และวิธีการต่อไปนี้จะช่วยพัฒนาพนักงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ

1. ส่งเสริมให้พนักงานมีความปรารถนาที่จะพัฒนาองค์กร

เจ้าของธุรกิจมักจะพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอยู่เสมอ โดยให้ความสนใจกับทุกแง่มุมของธุรกิจและค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่ดีกว่าในการปรับปรุงธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ทั้งจากการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลแล้วก้นำมาปรับปรุงธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญคุณจะต้องส่งเสริมให้พนักงานของคุณมีความต้องการที่จะพัฒนาองค์กรเช่นเดียวกับคุณด้วย เพราะพวกเขาคือแรงสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้า ดังนั้นคุณต้องให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

2. ฝึกให้พนักงานแก้ไขปัญหาก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามล้วนมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเสมอ แต่จะให้คุณซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจแก้ไขทุกปัญหาคงไม่ได้ ดังนั้นคุณจะต้องฝึกให้พนักงานของคุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ที่เขารับผิดชอบหรือสามารถทำได้ ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งการที่คุณปล่อยให้พนักงานจัดการกับปัญหาด้วยตัวเองจะช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ และนอกจากธุรกิจของคุณจะได้รับประโยชน์แล้ว พนักงานของคุณก็จะเก่งขึ้นด้วย

3. สร้างการรับรู้ตนเอง 

การที่คุณจะพัฒนาตัวเองได้นั้น สิ่งสำคัญคือคุณต้องรับรู้ข้อบกพร่องของตัวเองก่อน เพื่อที่จะได้แก้ไขในส่วนนั้นและพัฒนาให้ดีในลำดับต่อไป ดังนั้นคุณควรถามพนักงานของคุณอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการรับรู้ตนเอง เพราะเมื่อพวกเขารู้ข้อบกพร่องของตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว พวกเขาก็จะสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้

4. ให้พนักงานเป็นหุ้นส่วน

ให้พนักงานของคุณเป็นเสมือนหุ้นส่วนหรือเจ้าของธุรกิจ เพราะเมื่อพวกเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการแล้ว พวกเขาก็จะมีความต้องการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าต้องเริ่มต้นจากความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองก่อนอันดับแรก

องค์กรจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าได้ พนักงานคือกำลังสำคัญ ซึ่งเมื่อเจ้าของธุรกิจสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้แล้ว พนักงานก็จะพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Cr. https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/02/24/how-to-develop-more-employee-owners-in-your-company/#581d171976db

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here