สิ่งที่ภาคธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนเมื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่

0
1541

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ภาคธุรกิจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดจากที่ดำเนินธุรกิจเพื่อผลกำไร การดูแลลูกค้าของตนแล้ว เจ้าของธุรกิจจะต้องมีแนวคิดรับผิดชอบต่อชุมชนและคิดถึงส่วนรวมด้วย นั่นคือ นอกจากการพัฒนาธุรกิจแล้วก็ต้องพัฒนาชุมชนเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หลายคนกลัวว่าตนจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะการนำมาใช้ในกระบวนการผลิตช่วยให้สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากและใช้เวลาน้อยกว่าการใช้กำลังคนผลิต คนเลยกลัวว่าจะทำให้ค่าแรงของตนน้อยลง ดังนั้นภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้กับภาคประชาชนที่เป็นแรงงาน โดยการจัดหาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และฝึกอบรมแรงงาน เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพของแรงงาน การดำเนินธุรกิจ รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ปัญหาเกี่ยวกับที่ตั้งธุรกิจหรือชุมชนนั้น ๆ

ภาคธุรกิจจะต้องดำเนินงานโดยคำนึงถึงส่วนรวมมากขึ้น ทั้งในกระบวนการผลิตจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรหรือส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชนที่ตั้งของบริษัท ด้วยการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ในการผลิตอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจอาจจะต้องมีการลงทุนให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างอาชีพและประสบการณ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นการช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับคนในชุมชน สร้างความเท่าเทียมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่เพียงแต่ภาครัฐหรือภาคธุรกิจเท่านั้นที่เป็นผู้ดำเนินการ ประชาชนคนธรรมดาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเช่นกัน ดังนั้น สำหรับการเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ภาครัฐและภาคธุรกิจจะต้องสร้างโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้แรงงาน และต้องดำเนินธุรกิจเพื่อส่วนรวมมากขึ้น

Cr. www.weforum.org

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here