ทีมจะประสบความสำเร็จได้ต้องมี 5 ข้อนี้

0
1224

ไม่ว่าเราจะทำการสิ่งใดก็ตาม เราต่างมุ่งหวังให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จ แต่ในระหว่างทางที่กว่าจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกคนล้วนพบเจออุปสรรคขัดขวางไม่ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จ บริษัทไมโครซอฟท์ได้ทำการสำรวจทีมจากทีมงานหลายทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อทำการวิจัยว่าเหตุใดพวกเขาจึงประสบความสำเร็จ ซึ่งผลวิจัยพบว่าลักษณะสำคัญของทีมที่ประสบความสำเร็จมีอยู่ 5 ลักษณะด้วยการ ดังนี้

  1. มีวัตถุประสงค์ชัดเจน

การกำหนดวัตถุประสงค์ทำให้คุณเลือกวิธีดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าหากคุณวางแผนและมุ่งเน้นปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับธุรกิจของคุณได้ไม่ยาก

2. เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม

การที่แต่ละทีมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและบ่งบอกตัวตนของสมาชิกในทีม ทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกภูมิใจในจุดที่ตนเองอยู่ ช่วยให้ทุกคนสนุกกับการทำงาน และส่งผลให้ทีมประสบความสำเร็จในที่สุด

3. รวบรวมความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจอาจไม่เพียงพอ การรับรู้ตนเองและรับรู้สถานการณ์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะจะช่วยให้คุณเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ส่งผลให้คุณปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

4. มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงความคิดเห็น

สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและสอบถามในสิ่งที่ตนไม่รู้ได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้ทุกคนกล้าแสดงออกมากขึ้น โดยไม่มีความรู้สึกว่ากำลังถูกตัดสิน ซึ่งก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นภายในทีม และนำไปสู่การพัฒนาทีมให้ประสบความสำเร็จ

5. ความตึงเครียดเชิงสร้างสรรค์

ต่างคนต่างความคิดไม่มีใครมีความคิดเห็นตรงกันเสมอไป แต่เราจะปล่อยให้ความขัดแย้งทางความคิดมาทำให้ทุกอย่างพังทลายไปต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นหรือ แทนที่จะมานั่งเสียเวลาทะเลาะกัน เอาความคิดของแต่ละคนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจยิ่งกว่า ไม่มีความคิดใดถูกหรือผิดมีแต่คิดแล้วจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

Cr. Scott Mautz

www.inc.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here