เคล็ดลับการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

0
1082

เคล็ดลับการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

1.รวบรวมข้อมูล
ธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยข้อมูลมาประกอบ การตัดสินใจ โดยคุณต้องรวบรวมข้อมูลธุรกิจของคุณ ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความต้องการของลูกค้าด้วย และข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจของ คุณ จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการตัดสินใจ และวางแผนการดำเนินงาน เมื่อลงมือปฏิบัติแล้ว คุณจะต้องนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับแผนที่ได้ วางไว้ว่าธุรกิจของคุณเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ และได้ผลกำไรสูงสุด
2.กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ในการทำธุรกิจจะต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและทำความเข้าใจกลุ่ม เป้าหมายด้วยว่า พวกเขามีความต้องการอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้คุณทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการนำโซเชียลมีเดียมาช่วยในการวิจัยทางการตลาด พูดคุยกับลูกค้า และนำความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อให้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า
3.คำกระตุ้นการตัดสินใจ
ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการควรมีประโยคสั้น ๆ ที่ช่วยดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือร้านค้าของคุณ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญไม่น้อย
4.สื่อสังคม
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น โดยในแต่ละแพลตฟอร์มของคุณจะต้องมีความแตกต่างกัน เช่น บัญชี Instagram ต้องเน้นที่รูปภาพ ในขณะที่บัญชี Twitter นั้นต้องการเน้นเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น ที่สำคัญคุณจะต้องมีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารธุรกิจของคุณบนแพลตฟอร์มเป็นประจำ และสื่อสารกับลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ
5.การสร้างแบรนด์ที่สอดคล้อง
การสร้างแบรนด์มีความสำคัญมาก เพราะแบรนด์ที่ดี และสอดคล้องกับธุรกิจจะช่วยให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจได้ทันที ว่าแบรนด์นี้เป็นธุรกิจของคุณ และเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไร
6.การตลาดด้วยเนื้อหา
การสร้างเนื้อหาและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดความสนใจ ของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายประทับใจ และจดจำสินค้าหรือแบรนด์ได้ และเปลี่ยนสถานะจากผู้อ่านมาเป็นลูกค้า โดยผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจควรเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าลูกค้าชอบอะไร อยากเห็นและอยากได้อะไรจากแบรนด์ เพื่อสร้าง Content ได้อย่างเหมาะสม

บทสรุป : กลยุทธ์เหล่านี้จำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ซึ่งในระยะแรกคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ทุกกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจ เพียงคุณเลือกหนึ่งกลยุทธ์มาปฏิบัติ และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ จากนั้นก็ค่อย ๆ นำกลยุทธ์อื่น ๆ มาใช้ ธุรกิจของคุณก็จะสามารถเติบโตและขยายตัวมากยิ่งขึ้น

Credit: www.chartattack.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here