EXIM BANK ยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก

0
1118

นางวรรธนา มงคลศรี (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกระบวนการส่งออก การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การสร้างมาตรฐานสินค้า และการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มต้นส่งออก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here