กสิกรไทย รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์

0
2223

 ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อพิจารณามอบให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Sustainability Disclosure Community ทั้งหมด 104 องค์กร ที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืนในระยะยาว โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัลฯ ณ สำนักงาน ก.ล.ต. 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here