กคช.ปลุกแนวคิดผู้เข้าประกวดสุดยอด “นวัตกรรมฯ” พาชมอาคาร SCG 100 ปี และศูนย์ TIP GATEWAY Inspiration Chamber

0
2119

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) นำผู้เข้าแข่งขัน 20 ทีมสุดท้ายที่เข้าร่วมโครงการประกวดสุดยอด “นวัตกรรมเพื่อ
การอยู่อาศัย” เยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี ซึ่งได้มาตรฐานอาคารเขียวจาก LEED ระดับ Platinum ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ TIP GATEWAY Inspiration Chamber ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปรับปรุงผลงานการออกแบบที่อยู่อาศัยรอบสุดท้าย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งหน้าสู่ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม (Year of Quality & Innovation) จึงได้จัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมที่อยู่อาศัย” หรือ “Smart Living” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียน นักศึกษา ได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวเนื่องในการอยู่อาศัย โดยกำหนดให้ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 231 ทีม ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้คัดเลือกเหลือเพียง 20 ทีมสุดท้ายที่มีความโดดเด่นในการออกแบบที่อยู่อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี การตลาด และการลงทุนจนสามารถต่อยอดได้จริงในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมรอบ 20 ทีมสุดท้าย (Coaching Day) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 5 สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้จัดให้ผู้เข้ารอบฯ เยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนวัตกรรมอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวจาก LEED Leadership in Energy & Environmental Design) ระดับ Platinum มีการบริหารจัดการอาคารด้วยระบบ Smart office และการบริหารจัดการขยะ (Zero Waste) รวมถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health care) ขณะเดียวกันยังได้นำผู้เข้ารอบฯ เยี่ยมชมศูนย์ TIP GATEWAY Inspiration Chamber ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะห้อง Inspiration chamber เป็นห้องที่นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมารองรับการทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใช้งาน รวมถึงยังมี Insurance API Gateway เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ Start Up ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับระบบประกันภัยเพื่อนำเสนอประกันให้กับลูกค้าได้จากระบบทันที ตลอดจนระบบ TIP Insurance Mobile Application ครอบคลุมการบริการด้านงานประกันภัย อีกด้วย

     “การเคหะแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ จะช่วยปลุกประกายความคิดของ
ผู้เข้ารอบฯ 20 ทีมสุดท้ายได้เป็นอย่างดี และมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงรายละเอียดการออกแบบ
ที่อยู่อาศัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการในรอบตัดสิน (Final Pitching) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งผลงานที่ชนะจากการประกวด การเคหะแห่งชาติจะนำมาพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติต่อไปในอนาคต”
 ดร.ธัชพล กล่าวในที่สุด

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here